Pohořelec 24, č.p. 112, parcela 321, Hradčany, 1893 m2

památkově chráněné území

památková. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci

Nejsou evidována žádná omezení.

vlastnické právo: U svatého Michala, a.s., Václavské nám. 1601/47, Praha 1, 110 00

předseda představenstva:

Ing. Zdeněk Havelka

Prachatice, Slámova 462, PSČ 383 01

Jediný akcionář:

Czech Property Investments, a.s.

Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, +420 281 082 110

10 ks kmenové akcie v hodnotě 200 000,- Kč
základní kapitál: 2 000 000,- Kč

Sídlo sv. Michala a.s. v budově na rohu Opletalovy ulice, který se má bourat.
Jediným akcionářem je Czech Property Investments, a.s., která tuto budovu na Václaváku zároveň vlastní.

Dům U Svatého Michala na pražském Pohořelci je historickou stavbou, jejíž nejstarší části pocházejí z období gotiky. Budova se v minulosti několikrát stavebně upravovala, její současná podoba je výsledkem sjednocení dvou původních domů z 16.st, přímo sousedí s Ministerstvem zahraničí, byl jako jeden z mála v této lokalitě  obývaný původními nájemníky do roku 2005. Jeho majitel se jej ale rozhodl prodat a všichni obyvatelé domu byli vystěhováni.

Bývalý majitel domu, pan Hulicius, emigroval po komunistickém převratu do západního Německa, kde v sedmdesátých letech účinkoval v instruktážním filmu o vlasových implantátech.

Oprava pilířů historického domu ( z časopisu Stavebnictví 02/2012)

Před obnovou (rok 2011,2012) byl stavebně technický stav domu velmi špatný. Zdivo bylo porušeno četnými trhlinami, průčelní pilíře byly vážně narušeny svislými trhlinami soklů, rozpadem opukových bloků a odpadáváním neprovázaných dozdívek provedených při dřívějších opravách. Na základě těchto skutečností vydal příslušný stavební úřad rozhodnutí o provedení nutné zabezpečovací práce.
Zabezpečovací práce byly navrženy a provedeny ve třech etapách. V rámci I. a II. etapy průčelí stavby provizorně podepírala těžká tesařská konstrukce a dům byl stažen ocelovými táhly. Ve III. etapě došlo k přezdění vadné části pilířů. Článek popisuje práce realizované ve III. etapě zabezpečovacích prací.

Základní údaje o stavbě
Stavba:
 dům U Svatého Michala
Investor: CPI Group a.s.
Projektant: ATREA spol. s r.o.
Projektant statické části: Viktor BENEŠ – Projektová kancelář, s.r.o.
Stavebně technický průzkum: Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o.
Dodavatel: BM Construction, spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrána

Pohořelec 25

Vlastnické právo– Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11001 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Nové město, 11568 Praha 1

pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci