Category Archives: Obecné info

Promítání a panelová diskuse v K4 ve čtvrtek 12.9

Ve čtvrtek 12. 9. 2013 proběhne panelová diskuze k událostem kolem akce squatterů VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST – OBSAĎ A ŽIJ z minulého víkendu. Diskuse bude mít podobu otevřeného fóra a budeme rádi, když přijdete vyjádřit svůj názor!

Program:

19:00 – Projekce filmů:

Prodáno Film o vystěhovávání inkriminovaného domu, 25min, 2005, režie Lucie Králová

Obsaď a žij! Premiéra, film mapující události kolem minulého víkendu z produkce A2larm.cz, 20min, 2013

20:00 – Panelová diskuze
Je právo soukromého vlastníka nadřazeno veřejnému zájmu? Může být squatting řešením neexistence sociálního bydlení nebo jde pouze o čistě subkulturní záležitost? Má majitel nemovitosti nezadatelné právo ji nechat spadnout? Má občan právo na odpor vyjádřený občanskou neposlušností? Jak souvisí konání developerských společností a silných hráčů na bytovém trhu s problémem vyloučených lokalit? Proč dům na dobré adrese Pohořelec 23-25 stále chátrá a kdo je firma CPI? Nejen na tyto otázky se budou hledat odpovědi v rámci panelové diskuse, která je dozvukem událostí z konce srpna, kdy bylo v Praze na krátko obsazeno několik domů najednou a poslední z nich musela vyklidit policie. Diskusi bude moderovat Petr Hauzírek.

Hosté:
Jakub Bachtík Aktivista , Klub za starou Prahu
PhDr. Richard Biegel, Ph.D. Ústav pro dějiny umění na FF UK
Mgr. Jan Sládek Profesor sociologie na FF UK
David Kašpar Ústav pro rozvoj města
Lucie Králová Režisérka a bývalá nájemnice domu na Pohořelci
Zuzana Kříčková Kuchařky bez domova
Růžena Housková Bývalá obyvatelka domu na Pohořelci

Večer zakončí DJ Mary C

z médií

Pražští squatteři obsadili sedm chátrajících domů

Praha – Squatteři obsadili v Praze sedm chátrajících objektů, zůstat v nich ale chtějí jen dnes. Pořádají tam výstavy, koncerty či hostiny. Akcí s názvem Vzpomínky na budoucnost chtějí připomenout legendární squat Ladronka, od jehož obsazení uplynulo 20 let. Kritizují také bytovou politiku. K pražskému programu se připojilo i Brno happeningem Kulturou proti chátrání. Pražská policie jeden z obsazených domů sleduje, sdělila policejní mluvčí Jana Rösslerová.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/240229-prazsti-squatteri-obsadili-sedm-chatrajicich-domu/

 

Nádraží Vyšehrad

http://www.metro.cz/ladronka-slavi-jubileum-squatteri-obsadili-osm-chatrajicich-domu-p93-/co-se-deje.aspx?c=A130831_180528_co-se-deje_rab

 

http://www.novinky.cz/domaci/312067-squatteri-v-praze-obsadili-osm-chatrajicich-domu.html

Z médií..

Squateři obsadili v Praze chátrající domy, vzpomínají na Ladronku

31. srpna 2013  17:25
Squateři obsadili v Praze osm chátrajících domů, ve kterých pořádají různé kulturní akce. Chtějí tak připomenout zřejmě nejznámější squat Ladronka, který na Břevnově fungoval mezi lety 1993 až 2000. Squateři současně kritizují i bytovou politiku.

Zdroj:http://praha.idnes.cz/squateri-obsadili-v-praze-osm-chatrajicich-domu-f5h-/praha-zpravy.aspx?c=A130831_170706_praha-zpravy_maq

 

Prohlášení Vzpomínky na budoucnost – Obsaď a žij

Vzpomínky na budoucnost – Obsaď a žij

 

Žijeme ve světě, kde je všeobecně rozšířené vědomí téměř nekonečných možností, dostupnosti i toho nejvzdálenějšího cíle. Také kombinovat lze cokoli: tržní pragmatickou racionalitu doplňuje slepá víra a esoterika. Ve stále větší nejistotě a úzkosti z toho, co přijde, si budujeme v hlavách zdi, komunikace už neslouží k pochopení jiného a diskuzi s ním, ale pouze k potvrzení stejného a nakonec i jediného možného názoru.

I když se zdá, že je všechno možné, svět, který by spočíval na jiných principech, než na těch stávajících, se zdá naprostou utopií a něčím naprosto nedosažitelným. Dobrým příkladem je zaslepené uctívání soukromého vlastnictví, na které se váže imperativ všechno privatizovat. Soukromé vlastnictví dělí svět na ty, co mají víc, než potřebují, víc než mohou sami využívat, ale přitom mohou sami z užívání vyloučit ostatní. Před dlouhodobě prázdným domem leží na lavičce umrzající člověk bez domova. V České republice jsou stovky tisíc prázdných bytů, přesto Romové nemohou najít podnájem a musí žít v nedůstojných podmínkách na předražených ubytovnách a jen v Praze přežívá na čtyři tisíce lidí bez domova.

Žijeme ve městě, kde vlastnit prázdný dům je víc, než bydlet v něm a využívat ho. Žijeme ve městě, kde se centrum metropole změnilo z žijícího organismu ve skanzen pro turisty. Městské čtvrti se zbavují svých chudých, aby se na ně obyvatelé luxusních bytů a zaměstnanci z nových administrativních budov nemuseli dívat. Žijeme ve městě, které chce promrzlé bezdomovce, kteří nemají kam jít, vyhazovat z městské hromadné dopravy. Lidé tu musí být okrasní. Nejde o to tu žít, město musí být v první řadě sexy.

Žijeme ve městě, jehož vládci se v posledních dvaceti letech rozhodli vytěsnit ze svého prostoru nejen možnosti sociálního bydlení, ale pokud možno i místa alternativní a neziskové kultury. Žijeme na místě, které už má jen málo společného s otevřenou agorou, v níž lze zaslechnout i nepohodlné hlasy a vidíme, že i ty se dají často koupit. Žijeme ve městě, které se sice rozprodává jak na běžícím pásu, to ale neznamená, že už není cesty zpět a že není co bránit a oč usilovat. Zkušenost z jiných evropských měst nám ukazuje, že každé místo osvobozené od trhoveckých zájmů může inspirovat a může být pro jeho návštěvníky nakažlivé.

Porušujeme zákon, jenže také dobře víme proč to děláme. Tuto cestu volíme s čistým svědomím a při plném vědomí skutečnosti, že už žádná jiná nezbývá. Žijeme… a žít znamená také bouřit se a vzdorovat, protože jen tak je možné rozpoznat hranici, která rozděluje to, co je legální, ale není legitimní. Jen tak je možné vidět zdi, které nás dělí.

Žijeme ve městě, v němž před dvaceti lety obsadila skupina mladých lidí prázdnou usedlost Ladronka a na sedm let jí vdechla život. Obsaď a žij. Squat Ladronka se zapsal do naší kolektivní paměti. Záblesky v této paměti nám říkají, že vzdorovat má smysl. Znovu chceme místo, kde je možné cokoliv, místo, které nás spojí, místo, které si nejde koupit, které se musí vydobýt.

Žijeme…, a proto po dvaceti letech opět půjdeme obsazovat prázdné domy, jako symboly absurdity posvátnosti soukromého vlastnictví. Vdechneme jim život, vneseme do nich kulturu, kterou dělají lidé pro lidi, ne pro zisk. Vystoupíme proti tržní logice, která čím dál více obnažuje svou nehumánní podstatu a ožebračuje čím dál širší vrstvy obyvatelstva. Půjdeme bořit zdi, které si staví lidé v hlavách, budeme rozporovat jednoduchá řešení plná nenávisti, která staví chudé proti zbídačeným a svůj hněv obrátíme proti těm, kteří vidí jen maximalizaci zisků a minimalizaci nákladů. Nejsme němé publikum, které unese cokoli.

Vzpomínky na budoucnost – Obsaď a žij!

tisková zpráva

V sobotu 31. srpna, dvacet let od obsazení legendárního squatu Ladronka, probíhá v Praze pod názvem Vzpomínky na budoucnost – Obsaď a žij! squaterská slavnost.

Odehraje se v deseti dlouhodobě prázdných chátrajících domech, které budou alespoň na tento den oživeny výstavami, koncerty, performancemi, lidovými jídelnami, kavárnami, bary a dalšími spontánními aktivitami veřejné pospolitosti.

Deset chátrajících či jinak devastovaných domů po celé Praze bylo vybráno jako deset příkladů nesmyslnosti a neudržitelnosti současného stavu bytové politiky a trhu s nemovitostmi obecně. Proto současně s jejich obsazením a oživením zveřejnily zúčastněné kolektivy k dnešní akci prohlášení dostupné na webových stránkách vzpominkynabudoucnost.squat.net, v němž vysvětlují širší souvislosti dnešní akce: „Squating nejen jako řešení bytové situace, ale především jako aktivní politický postoj. Squating nadřazující základní lidské právo na střechu nad hlavou nad „právo“ kšeftování s domy. Squating odebírající domy těm, kdož si je zjevně nezaslouží, a vracející je zpět místním komunitám, čtvrtím, městům a jejich obyvatelům. Squating jako odpověď na současnou bytovou politiku, neúprosně ústící v sociální vyloučení, vznik ghett a nárůst rasismu.“

Účastníci věří, že obsazením vybraných domů připoutají ke svým názorům pozornost a sympatie sousedů i všech ostatních Pražanů. Podporu již zaznamenali od aktivistů věnujících se památkovým kauzám: „To, jak majitelé nakládají se svými nemovitostmi, zvláště v případě památek, je naprosto skandální a do očí bijící. Myslíme si, že squating je legitimní způsob, jak na toto zneužívání vlastnictví upozornit,“ říká Jakub Bachtík z Klubu Za starou Prahu.

Squaterskou tradici v Česku představuje především bývalý squat Ladronka, který se na několik let (1993-2000) stal evropským pojmem a jehož historii a stovky tam pořádaných akcí dokumentuje výstava v klubu Utopia, která bude zahájena 3. září a potrvá čtrnáct dní.

Uplynulých dvacet let je ale plných více či méně úspěšných pokusů o existenci nezávislých kulturních a sociálních center nejen v Praze (Buďánka, Sochorka, Českomoravská, Milada a další), ale i v dalších českých městech. Poslední kapitoly squaterského hnutí se v Praze psaly v roce 2009, kdy byl nejprve vyklizen squat Milada a o několik měsíců později policie zmařila v zárodku pokus oživit prázdné městské lázně Na Slupi. V obou případech bylo použito násilí pro vyklizení domů, které od té doby neobsazeny chátrají.

Souběžné obsazení a alespoň chvilkové oživení rovnou několika domů současně není ve světě nic neobvyklého: Během prvního squaterského festivalu v saském Lipsku byla 25. dubna 1998 obsazena hned celá stovka domů. Takovéto ambice dnešní pražská akce sice nemá, přesto by podle organizačního týmu „byla škoda zůstat jen u chvilkové připomínky krás a užitku squaterské historie. Rádi bychom otevřeli a psali novou kapitolu. Nejlépe hned.

Zúčastněné kolektivy Vzpomínek na budoucnost – Obsaď a žij! 2013

Další otázky? Tiskový mluvčí je na telefonu 774 387 226. Nebo se zvedněte a dejte si trochu staré dobré žurnalistiky.

Seznam obsazených domů:

Pohořelec 25, Jungmannova 21, Petrská 33, Washingtonova 21 a další…

(Aktualizované informace najdete na webových stránkách!)

https://vzpominkynabudoucnost.squat.net/

31.8. Vzpomínky na budoucnost – Obsaď a žij

vnm

BONUS – KŘIK Z TICHA – LAVASH – NAČEVA – DJ YUKIMURA – POTMĚ – KUNGFU GITLZ – MEMENTO MORI – BÁSNÍK TICHO

VSTUP ZDARMA

koncert s neopakovatelným večírkem – nejlepší konec léta

Bonus http://www.youtube.com/watch?v=907Mf94BX0w
Potmě http://youtu.be/rMIOLhBoltA
Načeva http://www.youtube.com/watch?v=PofuLWqFMjw
Memento Mori http://www.youtube.com/watch?v=0rmLGN_ldy0
Křik z ticha http://www.youtube.com/watch?v=gr_O6nIndks&list=PL2617EE0C12FB7773
Kungfu Girlz http://coffeebreathrecords.bandcamp.com/album/better-late-than-never